CommunicAsia2016 i BroadcastAsia2016 – Gerd Leonhard światowej sławy futurolog: o tym co oznacza być człowiekiem w cyfrowo przekształconym świecie.

MUMBAI: Następne dwadzieścia lat prawdopodobnie zmieni ludzkość bardziej niż ostatnie trzysta lat – to są słowa Gerda Leonharda. Futurolog – założyciela i dyrektora The Futures Agency, The Wall Street Journal określiła go „jako” jednego z wiodących futurystów – specjalistę w dziedzinie mediów na świecie”. Leonhard przewiduje że w przeciągu następnych pięciu lat nastąpi gwałtowna zmiana w sposobie w jakim używamy mediów i ich zawartości oraz dokonujemy płatności, i prowadzony jest biznes. Zmieni się również sposób w jaki uczymy się i kreujemy własną przyszłość. Będzie to możliwe dzięki gwałtownie zwiększającej się ilości interakcji i połączeń globalnych oraz wzrostowi znaczenia i roli jaką w przyszłości będą odgrywały super-komputery. Wszystkie te tematy Leonhard będzie poruszał podczas swojego przemawienia na tegorocznym szczycie CommunicAsia2016 i międzynarodowej konferencji BroadcastAsia2016. Tematem jego przemówienia będzie „Następne pięć lat w globalnej transformacji”. Wydarzenia te będą miały miejsce 1 czerwca 2016 w Maariana bay Sands w Singapurze.

Poniżej przedstawiamy główne tezy stawiane prze Leonharda dotyczące przyszłości, które będą zawarte na zbliżającej się konferencji.

1.Globalna Cyfrowa Transformacja 10 „aktów”, które będą miały wpływ na biznes

Według Leonharda globalna cyfrowa transformacja przyniesie ze sobą wiek cyfrowych „aktów”, w którym będziemy musieli zadać sobie pytanie: co będzie oznaczać bycie człowiekiem w cyfrowej przyszłości? Gerd mianem „aktów” określa: mobilizacje, cyfryzacje, ekranizacje życia, wykluczenie w pośrednictwie w handlu, zwiększoną automatyzacje, wirtualizacje i robotyzacje.

Obecnie zbliżamy się do momentu, w którym niewiele idei powstałych obrębie science-fiction pozostaje fikcją. W świecie gdzie hiper-połączenia płynie jak woda możemy spodziewać się różnorodnych inteligentnych oprogramowań i maszyn, które będą odgrywały, coraz to bardziej znaczącą rolę w komunikowaniu przyszłości powodując tym samym gigantyczny wzrost przemysłu opartego na strumieniowaniu dźwięku i obrazu. W nadchodzących latach zobaczymy że usługi OTT (np. Netflix, Hulu red.) staną się powszechne, a przetwarzanie danych stanie się niewidoczne.

2.Nieskończona i wszechobecna zdolność do łączenia się – będzie płynąć jak woda

Leonhard zakłada że wiek „aktów” będzie krokiem naprzód gdzie świat będzie znajdował się coraz bardziej w stanie hiper-połączenia, technologia stanie się wszechobecna – stanie się to standardem i naturalną częścią naszego środowiska. Jednocześnie podkreśla to że zmiany te będą dotyczyć również naszych fundamentalnych interakcji z otaczającym nas środowiskiem przez co „ wszystko co może ulec cyfryzacji w rzeczywistości stanie się cyfrowe – ideą tej ery będzie “smart-everything”.

Leonhard dalej pokazuje to że w naszej najbliższej przyszłości wszystko to będzie miało monumentalny wpływ na nasze społeczeństwo, kulturę i biznes. Przyszłość uwidacznia nam środki do zrewolucjonizowania procesu przemysłowego i zwiększenia efektywności po przez zabiegi takie jak: „inteligentna rolnictwo”, „inteligentna logistyka”, i „inteligentny transport”. Z drugiej strony sztuczna inteligencja zasilająca „big data” i internet rzeczy. Leonhard jednak z ostrożnością podchodzi do mającej nadejść nowej ery, gdzie wszystko będzie połączone ze wszystkim. Raptownie wzrosną wyzwania takie jak bezpieczeństwo w sieci, i problem piractwa. Wyzwanie to stanie się największym oraz najważniejszym problemem, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Niedające się przewidzieć nieplanowane konsekwencje świata połączonego bez żadnych granic stanie się światem, w którym etyka cyfrowa będzie miała, coraz większe znaczenie.

3.Cyfrowy niewolnik w nieskończonym świecie

Bezpieczeństwo stanie się priorytetem – wraz z technologią stanie się częścią naszego codziennego życia, a społeczeństwo stanie się coraz bardziej podatne na zagrożenia ze strony wojny cybernetycznej. Implikacje z powodu utraty danych, czy naruszeń systemu osiągną nowy wyższy priorytet, kiedy przestępcy staną się bardziej obyci z przestrzenią wirtualną, wtedy technologia zacznie odgrywać większą rolę w prywatnych przedsięwzięciach, biznesach i rządach. Tanie i szybkie urządzenia oraz łatwiejszy dostęp do technologii będzie akcelerował migracje danych w ogromnych ilościach.

Przewidywana przez Leonharda przyszłość odnośnie bezpieczeństwa systemów cybernetycznych, będzie skupiała się na utworzeniu międzynarodowych umów dotyczących standardów danych oraz etyki obowiązującej w przestrzeni wirtualnej. Kładzie on nacisk na globalne porozumienia, co do etyki i bezpieczeństwa (biorąc również pod uwagę sztuczną inteligencję) staną się one niezbędne, kiedy technologia przeniesie się z zewnątrz środowiska poprzez nasze bliskie otoczenie by finalnie znaleźć się wewnątrz nas

Leonhard wnioskuje podsumowując: „W przyszłości najważniejsze będzie identyfikowanie i zarządzanie równowagą między utrzymaniem naszego szczęścia, w wysoce zautomatyzowanym i utechnicznionym świecie, a niebezpieczeństwami, które niesie ze sobą technologia: głównym zadaniem jest przyjęcie technologii bez stania się nią!”

Źródło: indiantelevision.com

Zdjęcie: somorgado pixabay.com