Futurologia. Skala Kardaszowa, czyli dokąd ma dążyć ludzkość

Typ pierwszy zajmuje cywilizacja zdolna wykorzystywać energię całej planety. Typ drugi to cywilizacja mogąca wykorzystywać energię równą tej emitowanej przez Słońce. Typ trzeci – cywilizacja mogąca wykorzystywać energię podobną do energii światła emitowanego przez całą galaktykę. Isaac Asimov, amerykański pisarz s.f., twórczo rozwinął jego teorię, dodając do skali nowe poziomy. Cywilizacja typu czwartego może wykorzystywać energię całej supergromady galaktyk, a więc tysięcy galaktyk. Typ piąty to cywilizacja zdolna do wykorzystywania energii całego wszechświata. Zwolennicy teorii o istnieniu światów równoległych dodają do tego typ szósty, czyli cywilizację zdolną do wykorzystywania energii z wielu wszechświatów. Typ siódmy to „cywilizacja boska”, zdolna do tworzenia i niszczenia wszechświatów.

Więcej: http://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/301019997-Futurologia-Skala-Kardaszowa-czyli-dokad-ma-dazyc-ludzkosc.html