Redakcja

Redaktor naczelny: dr Piotr Turek 

Sekretarz redakcji: Agnieszka Sokołowska  Turek

Projekt logotypów: Barbara Hetmańska