Futurist Of The Year 2024

DOMINIKA N. SÓWKA

Dominika N. Sówka studiuje Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie w Groningen w Holandii, gdzie łączy realizację swoich celów akademickich z zainteresowaniem innowacjami i sztuczną inteligencją. Aktywnie angażuje się w różne projekty z zakresu analizy danych, data science i współczesnych technologii, które stanowią integralne elementy ścieżki jej kariery. Jako koordynatorka międzynarodowa w Wyższej Szkole SGMK im. Mikołaja […]

DR PIOTR TUREK

Dr Piotr Turek jest menedżerem, przedsiębiorcą, ekonomistą, doktorem nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektorem Departamentu Komunikacji w Narodowym Banku Polskim, a także rektorem Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. W latach 1999–2003 studiował Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Od 2000 do 2007 roku pracował w agencji Public […]

DR JAKUB MORZE

dr Jakub Morze, prof. SGMK jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Medycznych SGMK oraz postdoctoral fellow na Uniwersytecie Technicznym w Chalmers w Szwecji. Jego badania głównie koncentrują się na epidemiologii molekularnej chorób kardiometabolicznych oraz identyfikacji precyzyjnych podejść do ich zapobiegania.

DR PIOTR MIĘDLAR

Dr Piotr Międlar to doświadczony analityk finansowy, posiadający wykształcenie ekonomiczne, bogate doświadczenie w międzynarodowych korporacjach finansowych oraz polskich spółkach kapitałowych. Entuzjasta nowych technologii i współpracy nauki z biznesem. Doktorat obronił w Szkole Głównej Handlowej, jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, stopień inżyniera uzyskał na Politechnice Krakowskiej. Piastuje stanowisko prodziekana i wykładowcy w Kolegium […]

DR TOMASZ PAWLONKA

dr Tomasz Pawlonka – Doradca Zarządu Związku Banków Polskich ds. Badań i Analiz, Dyrektor Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz adiunkt w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie.  Jego działalność naukowo-dydaktyczna skoncentrowana jest na bankowości, finansach behawioralnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ekspert z zakresu analizy finansowej, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw agrobiznesu oraz wyceny […]

PROF. KRZYSZTOF GÓRSKI

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski jest Sekretarzem Generalnym Akademii Kopernikańskiej i polskim astronomem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz […]

Prof. Wesley Rosslyn-Smith

Prof. Wesley Rosslyn-Smith pełni funkcję Profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Pretorii, gdzie specjalizuje się w strategii korporacyjnej, zarządzaniu zmianami i analizie biznesowej. Udziela również swojej wiedzy jako wykładowca w Gordon Institute for Business Science (GIBS), koncentrując się na modułach związanych ze strategią i zarządzaniem zmianami. Posiadając tytuł magistra w zakresie ratowania przedsiębiorstw (Business Rescue) oraz […]

PROF. MARIAROSARIA TADDEO

Mariarosaria Taddeo jest profesorem etyki cyfrowej i technologii obronnych w Oxford Internet Institute. Zajmuje się również Nauką i Technologiami Obronnymi w Instytucie Alana Turinga w Londynie. W działalności badawczej skupia się głównie na analizie etycznej sztucznej inteligencji, innowacji cyfrowej, bezpieczeństwie narodowym i obronności oraz konfliktach cybernetycznych. Jej badania zostały opublikowane w ponad 120 artykułach naukowych, […]

DR MARK ESPOSITO

Dr Mark Esposito jest uznawany na arenie międzynarodowej za czołowego światowego lidera myśli w kwestiach związanych z czwartą rewolucją przemysłową. Jest profesorem ekonomii i polityki publicznej, związanym z Uniwersytetem Harvarda oraz Hult International Business School. Na Harvardzie prowadzi działalność badawczą, jest profesorem nauk społecznych Harvard Kennedy School’s Center for International Development, Harvard University’s Institute for […]

GEN. CEZARY JANOWSKI

Generał Cezary Janowski jest Szefem Zarządu Planowania Operacyjnego i Szkolenia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Jest specjalistą w dziedzinach modernizacji, innowacji i szkolenia wojskowego. Autor wielu innowacyjnych projektów w Wojsku Polskim oraz twórca koncepcji nowoczesnej armii. Współautor projektów związanych z żołnierzem przyszłości. Współtwórca projektów dotyczących wizji armii w przyszłości. Jako specjalista zajmuje się szerokim zakresem […]