Futurist Of The Year 2024

PROF. KONRAD RACZKOWSKI

PROF. KONRAD RACZKOWSKI

Prof. Konrad Raczkowski to ekonomista i menedżer, profesor nauk ekonomicznych. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W 2006 na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej obronił pracę doktorską z zakresu nauk wojskowych. Następnie odbył trzyletni staż habilitacyjny w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie. W 2011 uzyskał habilitację z nauk społecznych. W 2019 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Wykładał w Szkole Głównej Handlowej oraz jako profesor nadzwyczajny w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz w Wydziale Zamiejscowym Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. W latach 2012-2021 był dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownikiem Katedry Zarządzania w Gospodarce. Następnie został dyrektorem Centrum Gospodarki Światowej oraz prorektorem ds. finansowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Autor ponad 100 publikacji naukowych, redaktor naukowy podręczników akademickich i członek towarzystw naukowych: Royal Economic Society oraz British Academy of Management. W latach 2003-2013 pracował w Ministerstwie Finansów. Współpracował jako doradca z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Stypendysta Rządu Szwecji (2009). W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  Wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego (VI kadencji). W latach 2019–2020 wiceprezes Miedzi Copper Corporation w Vancouver.