Futurist Of The Year 2024

DOMINIKA N. SÓWKA

DOMINIKA N. SÓWKA

Dominika N. Sówka studiuje Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie w Groningen w Holandii, gdzie łączy realizację swoich celów akademickich z zainteresowaniem innowacjami i sztuczną inteligencją. Aktywnie angażuje się w różne projekty z zakresu analizy danych, data science i współczesnych technologii, które stanowią integralne elementy ścieżki jej kariery. Jako koordynatorka międzynarodowa w Wyższej Szkole SGMK im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Dominika odgrywa kluczową rolę we wspieraniu międzynarodowej współpracy i inicjatyw. Zaangażowanie wkładane w promowanie wymiany i współpracy międzykulturowej podkreśla jej oddanie sprawom rozwoju i globalnego nauczania. W przyszłości Dominika chciałaby ucieleśniać wartości odpowiedzialnego przywództwa, empatii i głębokiej wiedzy specjalistycznej i służyć jako drogowskaz dla wschodzących pokoleń wkraczających w sferę nauki. Jej ostatecznym celem jest wniesienie istotnego wkładu w środowisko akademickie jako ceniona profesor uniwersytecka, która przekazuje wiedzę, inspiruje innowacje i pielęgnuje rozwój intelektualny swoich studentów. Różnorodność dokonań Dominiki podkreślają jej wybitne osiągnięcia w nauce i pracy pozaszkolnej. Została finalistką i laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego, potwierdzając swoją biegłość językową i intelektualną. Zajęła także trzecie miejsce w finale Innovation Camp Online zorganizowanym we współpracy z Ernst & Young, co podkreśla poziom jej wiedzy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Osiągnięcia Dominiki wykraczają poza sferę akademicką, czego dowodem jest jej praca jako cenionego członka Komisji Programowej w radzie Quest na Uniwersytecie w Groningen, gdzie odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu jakości świadczonej edukacji. Dzięki współpracy z cenionymi instytucjami, takimi jak Szkoła Wyższa im. Mikołaja Kopernika SGMK, Uniwersytet w Groningen i Uniwersytet Hanze, Dominika jest przykładem konsekwentnego dążenia do doskonałości akademickiej, innowacyjności i globalnego zaangażowania. Jej wysiłki wkładane w ciągły rozwój osobisty i zawodowy, czynią z niej potężną siłę w środowisku akademickim i poza nim.