Futurist Of The Year 2024

PROF. GRZEGORZ GÓRSKI

PROF. GRZEGORZ GÓRSKI

Nauczyciel akademicki, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i do 2023 r. Rektor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, od 2011 do 2014 sędzia Trybunału Stanu. W latach 1988 – 1992 pracował w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 roku pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 1997 r. był Kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Od 1998 roku był Dyrektorem Centrum Prawa Amerykańskiego na KUL-u utworzonego wspólnie z Chicago - Kent College of Law.  W latach 2001 - 2005 był kierownikiem Sekcji Ogólnych Nauk o Prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  Na KUL pracował do 2016 roku. Od 2008 roku pracuje w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, której był rektorem w latach 2017 – 2023. W latach 2011 – 2014 był członkiem Trybunału Stanu. Obecnie jest członkiem Komisji Ewaluacji Nauki oraz Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prof. G. Górski jest promotorem 24 obronionych prac doktorskich, uczestniczył też w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych jako recenzent.   Prof. Górski jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Naukowego KUL, a także członkiem Rady Fundacji Archiwum Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Prof. Górski specjalizuje się w najnowszej historii Polski oraz historii ustroju i prawa Polski po 1918 r., a także w historii ustroju i prawa USA i Wielkiej Brytanii. Jest autorem ponad dwustu monografii i artykułów naukowych.